0

Zboží je momentálně nedostupné. Bližší informace na vyžádání.

Objednací kód 3001
Doporučená cena 11 700,00 Kč bez DPH

10 530,00 Kč bez DPH

vč. 12% DPH: 11 793,60 Kč
vč. 21% DPH: 12 741,30 Kč

Samonosná podzemní válcová PPA jímka je primárně určena k akumulaci přečištěné vody z domovní čistírny Aquatec AT, ale je možné ji použít také k jímání dešťové vody. Jímka je vyrobena z prvotřídního polypropylenu bílé (naturální) barvy o tloušťce stěn 8 mm (zcela bez příměsi recyklátu). Jímka má osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku s atestem vodotěsnosti. PPA jímka je se vyrábí výškově spárovaná s nejčastěji dodávanými typy ČOV Aquatec AT6 / AT8.

Ukládá se na společnou betonovou základovou desku spolu s ČOV a jednoduše se pak propojí mezi sebou. Přečištěná voda pak kaskádovitě přetékat z jedná nádrže do druhé a z jímky se dá následně čerpat voda např. na zálivku zahrady apod. Přebytek nezužitkované vody odtéká z akumulační jímky přepadem do vsaku. Po usazení a propojení potrubí se PPA jímky obsypávají pískem, jemným štěrkem (frakce 0/4 nebo 4/8), případně prokatrovanou zeminou zbavenou kamenů a jílu. V případě výskytu spodní vody v místě instalace jímky je nutné postupovat dle příslušné projektové dokumentace a jímku částečně nebo celou obetonovat. Přesný postup konzultujte se svým projektantem.

Jímka má v základním provedení nátokové hrdlo i odtokovou trubku DN 125 umístěné v ose s výškovým rozdílem 50 mm. Na přání lze umístění nebo průměr nátoku a odtok upravit podle požadavků zákazníka. Revizní vstupní otvor o průměru 640 mm v horní části jímky je zakryt pochozím víkem. Za příplatek lze dodat uzamykatelné víko se stejným typem zámků a klíčů, jaké se používají u víka k ČOV. Standardní výška vstupního komínku je 500 mm. Na přání zákazníka lze výšku vstupního komínku jímky zvýšit nástavci.